top of page

מחולל ליצירת משחקים בשפת הסימנים

האתגר: אפיון מחולל של משחק לימודי. (פרויקט המשך שנעשה במסגרת לימודים) 

קהל היעד: חברות המפתחות משחקים לימודיים או לימוד שפות. 

המטרה: ייצור מחולל של משחקים ללימוד שפת הסימנים. 

כלי עבודה: xd photoshop. 

המחשה לדוגמה של המשחק.

Game Board02_for_site.png

הסבר קצר על המשחק: המשחק מתקיים בין שני משתתפים או יותר והוא תלוי סיטואציה.

בדוגמה שלמעלה ניתן לראות המחשה של משחק המתקיים בחנות בגדים בין מוכרת וקונה. 

במחולל שאפיינתי ניתן להגיע לעריכת המשחק על ידי התחברות למערכת ומעבר דרך לוח המשחקים הראשי. 

לחיצה על כפתור בעמודה "Edit" תוביל לעריכת פרטי המשחק במעין מחולל שמאפשר ניהול סצינות של שיחה בין שני משתתפים או יותר. 

My_Games Dashboard_2x.png

לאחר כמה ורסיות שעבר המחולל חיפשתי דרך שבה אוכל לאפשר למשתמש לראות ולערוך במקום אחד את כל המאפיינים של המשחק. מה שעזר לי להגיע לפתרון היה חשיבה וחיבור של המאפיינים של המשחק ומחקר השוואתי שביצעתי מול מערכות שמבצעות אותן פעולות, עד שהתגבשה החלוקה הברורה לשלושה איזורים:

Game properties - הגדרות כלליות בנוגע לשפת המשחק, כמות המשתתפים והתפקידים שלהם.

Conversation Editor - מסך עריכת השיחה בין המשתתפים. המערכת מייצרת מאחורי הקלעים התאמה של הסימן למילים המוצגות מתוך מאגר. בשלב זה אין צורך להעמיס ולהציג את הסימנים אלא רק את השיחה. דבר זה מאפשר להיות יצירתיים בכתיבה ולהתמקד במשימת עריכת השיחה.

Scenes - האיזור בו ניתן להעלות את תמונת הרקע של הסצנה בה מתרחש המשחק. החלוקה לסצנות מאפשרת להוסיף שיחות 

תוך שינוי התפאורה שברקע בה נמצאות הדמויות. 

במחקר קצר שביצעתי למדתי שהתרגום שונה בשפת הסימנים בעברית מול שפות אחרות כמו אנגלית או קנדית. 

לכן הוספתי אופציה בממשק עריכה לבחירת השפה שבה יתבצע המשחק. 

New Game Design.png

Lidar Liberman

User Experience Designer

IMG_20190612_103042_722.jpg
bottom of page