top of page

אתר הפודיום

מטרת האתר לתת מידע אינפורמטיבי בנוגע למוסך הפודיום וגם לשווק מוצרים ושירותי תיקון ומכירה של: אופנועי שטח, כביש וקטנועים. 

תצוגת מובייל

בתצוגת מובייל קיימת מגבלה של כמות הכפתורים שאפשר להוסיף מבחינת הרוחב ולכן התפריט הצטמצם לארבע קטגוריות + כפתור ניווט ליתר הקטגוריות.


הבחירה של סדר הכפתורים התבצעה לפי מיקוד בפעולות העיקריות שיבצע גולש באתר המעוניין לרכוש מוצר או לקבל שירות. 

בנוסף, הייתה חשיבות גדולה לצרף אנשים למועדון הלקוחות כדי לקדם מכירות ולכן הכפתור הראשון היה מידע והצטרפות למועדון "vip"

הקטגוריה השנייה "למכירה" מובילה לתפריט משנה של בחירת סוגי האופנועים אותם ניתן לרכוש או אביזרים וחלפים. גם כאן המטרה הייתה לקדם מכירות. 

הקטגוריה השלישית היא הפעולה הנפוצה ביותר לקבל מידע לגבי דרכי התקשרות עם המוסך, כתובת וטלפון בו ניתן ליצור קשר. 

ליתר המידע האינפורמטיבי ניתן היה להגיע מתפריט הניווט הראשי מימין. 

מיד אחרי התפריט, הופיע איזור של באנר פרסומי שמטרתו לשווק את מועדון הלקוחות וכן מבצעים והנחות רלוונטיים. 

ולסיום הופיעו סרטון שיווקי ואיזור של חדשות ועדכונים.

mobile_design_hapodium.png
Mobile_hapodium.png

תצוגת דסקטופ

בתצוגת דסקטופ החלוקה התבצעה לכמה איזורים, ראשון הוא תמונת ההדר והלוגו שמטרתם ליידע על מהות האתר.

לאחר מכן מופיע התפריט שהיה מורכב מ- 7 קטגוריות כדי למנוע עומס קוגניטיבי. תפריטים נגישים באתרים צריכים להכיל בין 5-7 פריטים. 

בנוסף, התבקשתי למצוא איזור קבוע בו יופיעו למכירה ארבעה קטגוריות נוספות והסדר שלהן היה לפי סדר החשיבות שביקש הלקוח להדגיש. 

מתחת לתפריט הצד הופיעו באיזור קבוע כל הלוגואים שהסוכנות הפודיום עובדת איתם ומשווקת מוצרים שלהם.

הצגת הלוגואים מגבירה תחושה של אמון כי מדובר במותגים ידועים שהגולשים הרלוונטיים מכירים ומחפשים אותם.

האיזור המרכזי כלל שטח פרסומי שמיועד להצגת מבצעים, עדכונים ושיווק של מועדון הלקוחות. 

מצד שמאל, הופיעו סרטון שיווקי ואיזור של חדשות ועדכונים, מידע אינפורמטיבי שמטרתו לחזק את תחושת האמון ולתת מידע נוסף על הסוכנות.

Homepage_hapodium_Layout.png
Hapodium_homepage1.png

מבחינת היררכיה באתר, יש רמה 1 שמוצגת בניווט העליון ורמה 1 נוספת שמוצגת מצד ימין בתפריט הצד המכירתי. 

הרמה השנייה באתר היא רמה שמגיעים אליה לאחר בחירת קטגוריה מתפריט הצד. 

מצורפת המחשה של אפיון עמוד פנימי מבחינת היררכיה. 

inner_page_hapodium.png

Lidar Liberman

User Experience Designer

IMG_20190612_103042_722.jpg
bottom of page